Regelkurs

Vi har regelkurs (regelvandring på banan) för vuxen och junior. Teorikursen via golf.se ska vara gjord innan regelkursen görs. (Länk Teorikurs webb)

 

Regelkurs Vuxen + Junior

Regelkursen är utan kostnad för alla som gått i vårt nybörjarprogram eller som är med i vår juniorträning annars kostar den 200:-

Aktuella kurser samt bokning

-Regelkurs mån 24/4 kl 18-1930 TILL ANMÄLAN

-Regelkurs mån 29/5 kl 18-1930 TILL ANMÄLAN

-Regelkurs mån 12/6 kl 18-1930 TILL ANMÄLAN

-Regelkurs mån 10/7 kl 18-1930 TILL ANMÄLAN

-Regelkurs mån 21/8 kl 18-1930 TILL ANMÄLAN

-Regelkurs mån 11/9 kl 18-1930 TILL ANMÄLAN